Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Afgelopen maandag was de uitvaart van een bijzondere man. Een man die de loop van de geschiedenis heeft beïnvloed. Een man die na een aangrijpende droom de dappere beslissing nam te transformeren van Havik tot Vredesduif (de titel van één van zijn (9) boeken). Een man die zijn glansrijke carrière als meervoudig hooggeplaatste diplomaat opgaf om vredesactivist te worden. Hij noemde zichzelf ook wel diplomaat tijdens de Koude Oorlog. We hebben het over Edy Korthals Altes. Hij leerde mij wat levende hoop betekent.

Is hoop passief?

Waar sommigen de associatie bij het woord ‘hoop’ kunnen hebben dat het te maken heeft met het passief afwachten tot betere tijden, heeft het voor mij mede door het gesprek met Edy een heel andere, zeer hoopgevende betekenis gekregen. Een betekenis die ik graag met jullie deel, omdat dit misschien wel het krachtigste woord zal blijken van 2022.

Op de ochtend van diezelfde maandag liep ik het strand op. De harde wind nam m’n zorgen mee. Ik was in meditatieve toestand en stemde af op het grotere geheel, verbond mij met de Goddelijke energie en stelde mij beschikbaar op, vragend, bijna smekend, hoe ik bij kon dragen aan de ommekeer. Er kwam een licht gevoel over me heen. Begeleid door de herhaalde woorden ‘hoop’, ‘hoopvol’ en ‘hoopgevend’. “Dit wordt een hoopvol, hoopgevend jaar. Houd hoop!” Ik raakte diep geroerd door de aanblik van een papa die met zijn kleine tweelingdochters gehuld in dezelfde roze pakjes vrolijk en onbevangen over het strand renden bijna meegenomen door de harde wind. Ja, hope it is…

Toen ik even later het strand verliet, besefte ik dat mijn oude, broze, bijzondere vriend vandaag uitgezwaaid zou worden, die mij zoveel woorden van hoop toe had gesproken. Ik zal jullie iets meer vertellen over de gedenkwaardige ontmoeting die ik had met Edy.

De hoopvolle boodschap van Edy

Vorig jaar had ik de eer meneer Korthals Altes te mogen ontmoeten voor een interview voor het blad ParaVisie Magazine. Hij ontving mij op 96-jarige leeftijd in zijn appartement in Den Haag en vertelde mij in alle bescheidenheid over zijn levensloop (buitenlandse posten in o.a. New York, Colombo, Parijs, Bonn, Rome, Jakarta, Brussel, Warschau en Madrid), een aantal schokkende zaken aangaande de wapenwedloop (volgens hem de grootste dreiging van dit moment), hoe zijn confronterende droom zijn leven drastisch veranderde en over de krachtige en weldadige werking van hoop.

Totdat hij een indringende droom kreeg, genoten hij en zijn vrouw van hun bijzondere leven in de diverse uithoeken van de wereld. Maar ook kreeg hij steeds meer informatie over de zorgelijke ontwikkelingen m.b.t. kernwapens. Zodoende kwam hij meer en meer in een spagaat te leven en speelde zijn geweten steeds meer op. De droom waarin Jezus, na een confronterende opbouw, aan hem vroeg: “En jij…? Wat heb jij gedaan met wat jij weet met jouw mogelijkheden op dit kritieke moment…?”, zette hem ertoe aan dat hij zijn ontdekkingen over de afgeschermde waarheden over kernwapens niet meer kon onderdrukken. Hij verliet de veilige regionen door zijn wel heel comfortabele, welvarende en overvloedige leven in te ruilen voor een bestaan als activist voor de vrede.

Ondanks zijn grote zorgen over de allesvernietigende kernwapens en alles wat hij daarover wist, was deze man hoopvol gestemd. Hij bleef het woord hoop maar herhalen in wisselende contexten. En ik werd steeds nieuwsgieriger. Voordat ik jou ga vragen wat jou hoop geeft wil ik het volgende met je delen. 

 ‘Hoop geeft de kracht om ons in te zetten voor verandering’

 Deze man had duidelijk veel meegemaakt en een gigantische berg kennis die voor de meesten verscholen zou blijven. Ook vanwege het duistere karakter ervan. Toch sprak hij vele woorden van hoop en benadrukte hij de niet te onderschatten kracht ervan. Hieronder heb ik wat inspirerende en bekrachtigende citaten van hem uit het interview opgesomd:

 “Verwondering is het woord dat ons kan helpen de ogen van de op zichzelf gerichte mens te openen voor het grote wonder van het leven.”

 “Als je kijkt naar de harde werkelijkheid van nu, kun je weleens moedeloos worden. Vandaar het grote belang van een levende hoop. Hoop geeft de kracht voor het leven onder moeilijke omstandigheden.”

 “Ik ben geen somberaar, geen doemdenker. Ik vind dat we ons zorgen moeten maken, maar ik vind dat we vooral hoop moeten hebben. Hoop geeft de kracht om ons in te zetten voor verandering. Waar het nu om gaat is dat mensen wakker worden, maar niet platslaan. De corona-crisis waar we nu in leven, zie ik eigenlijk ook als een signaal: ‘Mensen, kom tot bezinning! Kom tot bezinning!’”

Hoop, in flow met de Hemelse Helpers

Zoals ik al zei, heeft hoop door dit bijzondere gesprek voor mij een heel andere betekenis gekregen. Hoop zie ik inmiddels als het afstemmen op de hoogste idealen vanuit een welwillende actieve houding. En daarmee de ultieme samenwerking tussen de Hemelse Helpers en mij. Daar past het woord passiviteit niet bij. Wel een vloeiende, haast moeiteloze, flow die energie geeft om te manifesteren. Het is het drijfhout voor de drenkeling. De laatste strohalm, waar je je onverschrokken aan vast houdt.

Hoop is cruciaal. Edy vertelde me ook het verhaal van die drie kikkers. Die hebben de hele nacht in een donker bos gelopen en zien ineens een witte plas met melk. Daar vallen ze alle drie in. De eerste kikker zegt: “Oh, wat heerlijk!” En verzuipt. De tweede zegt: “Wat een ellende, we kunnen helemaal niets doen!” En verzuipt. De derde zegt: “We zitten echt in de problemen. Ik ga kijken wat ik kan doen”, en begint hevig te spartelen met zijn armen en benen. Na een half uur zit hij bovenop een klont boter en springt hij zo weg. Welke kikker wil jij zijn?”

Deze man leefde op hoop. Hij was zo broos als een Bros, maar hij vertrouwde mij eens buiten de kaders van het interview toe dat het licht in zijn ogen niet eerder zou doven, dan het moment dat hij datgene waar hij op hoopte had bereikt. Namelijk het aan het licht brengen van de waarheid rondom kernwapens. En zo geschiede: zijn boodschap werd steeds breder opgepikt. Er kwamen diverse interviews, een demonstratie inclusief politici en zijn noodkreet bereikte zelfs de Kamer.

En zo kon deze bijzondere, vredelievende, dappere, oude Edy Korthals Altes overgaan naar de volgende wereld, waar de engelen hem al op stonden te wachten.

Boerenhoop

Tenslotte wil ik mijn vurige hoop uitspreken voor de boeren. De boeren zullen ons harder nodig hebben dan ooit tevoren. En wij hen. Zij staan aan de vooravond van onteigening en onze voedselvoorziening zou weleens onder de hoede kunnen komen van machten die niet persé het beste met ons voor hebben.

Laten wij massaal onze steun en onze waardering betuigen aan de boeren en rechtstreeks bij hen kopen op de boerenmarkt, bij hen op de boerderij of via de vele sites die hiervoor zijn opgericht.

Wij gaan een hoopvol en hoopgevend jaar tegemoet. Laten wij onze hoop bundelen en een vloeiende samenwerking aangaan met onze machtige helpers!

Hoop doet leven.

 

VRAAG:
WAT GEEFT JOU HOOP? DEEL HET HIERONDER IN HET COMMENTAARVELD EN INSPIREER ZO ANDEREN. 

 

Stel je deze blog op prijs? Deel deze dan met gelijkgestemden waarvoor dank.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
X