In het Oog van de Orkaan – Replay

Na ‘Winter is Coming’ en ‘Stilte voor de Storm’ organiseren wij nu deel 3 dat dieper ingaat op het treffen van voorbereidingen op wat er mogelijk komen gaat: ‘In the Eye of the Storm’.

Voor steeds meer mensen wordt het duidelijk dat wij in extreme tijden zijn beland. Deze tijden raken ons allemaal. Of je nu gevaccineerd of niet-gevaccineerd bent, of jij je nu wel of niet laat testen, wel of geen mondkapje draagt.

Tijdens het online seminar ‘Winter is Coming’ zijn wij ingegaan op volgende mogelijke scenario’s met betrekking tot Corona, economie, voedsel, gezondheid en klimaat. In ‘Stilte voor de Storm’ behandelden wij de mogelijke oplossingen voor deze scenario’s.

Inmiddels zijn we verder op het tijdpad en hebben er zich ontwikkelingen voorgedaan. Dat maakt dat zowel de huidige als de verwachte situatie gewijzigd is, dan wel concreter is geworden. Hoogste tijd dus voor een nieuw webinar!

Bij deel 3, ‘In the Eye of the Storm’, zullen wij dan ook ons licht werpen op de voor dit moment meest voor de hand liggende scenario’s en de mogelijke maatregelen voor de komende tijd. Hoe blijven wij staan, houden wij onze rug recht en blijven wij dicht bij onszelf, temidden van deze grote transformatie?

Ook gaan wij een stap verder als het gaat om mogelijke voorbereidingen die je kan treffen op het gebied van voeding, gezondheid, samenwerking en veiligheid.

7.00

X